Hlorogen H250

hlorogen_mali150Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje.
Kapacitet uredjaja je 0,250 kg / h ili 6 kg / dan ekvivalentnog hlora.
Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo so, omekšanu vodu i električnu energiju, zbog toga su eksploatacioni troškovi višestruko niži u odnosu na upotrebu gasnog hlora ili industrijskog natrijum-hipohlorita.
Sistem je automatizovan, zahteva minimalno održavanje i jednostavan je za korišćenje. Eksploatacioni vek  je 20 godina.

Karakteristike sistema

Hlorogen H250 – Karakteristike sistema
Kapacitet elektrolizera E250 m sa proizvodnjom 250 gr/h; 6 kg/dan dovoljan za dezinfekciju vode sa protokom 139 l/s pri održavanju reziduala propisanog zakonom 0,5mg/l .

Maksimalni protok vode koji se može dezinfikovati sa Hlorogenom H250  u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala.

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

Maksimalni protok (l/s)

0

0,3

4,16

416

249

24,9

231

0

0,4

4,15

415

249

24,9

173

0

0,5

4,17

417

250

25

139

0,1

0,5

4,14

414

248

24,8

115

0,2

0,5

4,16

416

249

24,9

99

0,3

0,5

4,13

413

248

24,8

86

0,4

0,5

4,16

416

249

24,9

77

0,5

0,5

4,14

414

248

24,8

69

0,6

0,5

4,16

416

249

24,9

63

0,7

0,5

4,10

410

246

24,6

57

0,8

0,5

4,13

413

248

24,8

53

0,9

0,5

4,12

412

247

24,7

49

1

0,5

4,14

414

248

24,8

46

 

 

Tehnicki podaci

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima. Registrujte se ovde. Ukoliko već imate nalog, možete se ulogovati ovde.
 

Osnovi rada

Hlorogen H250 – Osnovi rada
Iz cevovoda se transportuje voda u omekšivač (4) gde se uklanjaju joni kalcijuma i magnezijuma i dobija se omekšana voda. Omekšana voda se dozirnom pumpom (6) dovodi do elektrolizera (1) gde se meša sa rastvorom natrijum  hlorita koji se drugom dozirnom pumpom (8) doprema iz rezervoara (3) sa koncentrovanim rastvorom natrijum hlorita. U elektrolizeru koji se napaja jednosmernom strujom iz energetskog dela hlorogena (35) dolazi do elektrohemijske reakcije gde se dovedeni rastvor konvertuje u hipohlorit  i odvodi u rezervoar (2). U toku reakcije sinteze hipohlorita nastaje vodonik koji se ventilacionim sistemom (28) odvodi u atmosferu. Uz pomoć automatike (36) se ostvaruje optimalna proizvodnja hipohlorita.
Dobijeni rastvor hipohlorita se uz pomoć membranskih pumpi (38) ubrizgava u cevovod.  Analizator (39) dobija informaciju o koncentraciji hlora i preko pumpi održava zadanu koncentraciju.
Na ovaj način je obezbeđena kontinualna proizvodnja hipohlorita sa automatskom kontrolom procesa a takođe i automatsko doziranje i merenje rezidualnog hlora.
Kompletan rad postrojenja prati se preko računara (37).

TEHNOLOŠKA ŠEMA HLOROGEN POSTROJENJA

HLOROGEN_tehnoloska_sema

 

Download

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima. Registrujte se ovde. Ukoliko već imate nalog, možete se ulogovati ovde.
 
 

Back