Automatski Dozirni Sistem ADSP22+

dozirni1

 

ADSP22+ je automatski dozirni sistem po protoku sa dve radne i dve rezervne pumpe kapaciteta 60 l/h na 2,5 bara, automatski prema trenutnom protoku, određuje i dozira natrijum hipohlorit (NaOCl) u vodovodni sistem.

Maksimalna kolicina vode koja se sa njim moze hlorisati u zavisnosti od hlorne potrebe je  166 l/s.

Karakteristike sistema

Automatski Dozirni Sistem ADSP22+ – Karakteristike sistema

Hlorisanje prema protoku se primenjuje kada je biohemijski kvalitet sirove vode stabilan (podzemna, bunarska voda), a pri tome se potrošnja menja u toku vremena. Najčešće se koristi prilikom «Osnovnog hlorisanja» kada sirova voda dolazi u vodovod iz više pravaca ili bunara pa po potrebi nekada imamo veću, a nekada manju proizvodnju. Kada se jednom ustanovi količina hlora potrebna po jedinici zapremine vode tako da se postigne potreban rezidual (merenjem u hemijskoj laboratoriji), onda se proporcionalno doza hlora povećeva ili smanjuje samo u zavisnosti od promene protoka.

Kao jedino hlorisanje može da se koristi samo u sprezi sa analizatorom rezidualnog hlora gde on ima funkciju očitavanja (prikazivanja) reziduala i glavnu funkciju (master) za kontrolu rada ADSP22+ da u slučaju odstupanja od zadatih vrednosti zaustavi  proces dezinfekcije.

ADSP22+ zadovoljava  sve  zahteve  za  kvalitetno, pouzdano  hlorisanje  pijaće  vode  u  svim  vrstama  vodovoda sa  memorisanjem  svih  podataka  i  vrednosti  hlorisanja.

Mogućnost hlorisanja vode u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala za maksimalni kapacitet ADSP22+

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

max. kapacitet

Maksimalni protok vode (l/s)

0

0,3

10

1000

600

60

556

0

0,4

10

1000

600

60

417

0

0,5

9,99

999

599

59,9

333

0,1

0,5

10

1000

600

60

278

0,2

0,5

10

1000

600

60

238

0,3

0,5

9,98

998

599

59,9

208

0,4

0,5

9,99

999

599

59,9

185

0,5

0,5

9,96

996

598

59,8

166

0,6

0,5

9,97

997

598

59,8

151

0,7

0,5

10

1000

600

60

139

0,8

0,5

9,98

998

599

59,9

128

0,9

0,5

10

1000

600

60

119

1

0,5

9,99

999

599

59,9

111

 

Tehnicki podaci

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima. Registrujte se ovde. Ukoliko već imate nalog, možete se ulogovati ovde.
 
 

Back