Hlorogen Kontejnerska Hlorna Stanica KDS3

kontejnerska_stanica150Kontejnerska hlorna stanica je optimalno rešenje u slučaju kada ne postoji adekvatan prostor za smeštaj opreme za dezinfekciju pijaće vode, kao i u slučaju kada je potrebno postaviti opremu za hlorisanje na privremenu lokaciju. Kontejnerska hlorna stanica se sastoji od skladišnog kontejnera u kome je instalisana kompletna tehnološka oprema, i kao takav se isporučuje kupcu. U kontejneru je pored toga instalisana sva potrebna oprema za daljinski nadzor i upravljanje, tako da on može nesmetano da radi i bez ljudske posade. Brzo, pouzdano, efikasno i jeftino rešenje.

Karakteristike sistema

Hlorogen Kontejnerska Hlorna Stanica KDS3 – Karakteristike sistema
KDS3 Kontejnerska dohlorna stanica ,sadrzi HLOROGEN H250 uredjaj, automatski dozirni sistem, PC za akviziciju podataka o radu sistema, i udaljeni nadzor i upravljanje pomocu GSM komunikacije. Kapacitet Hlorogen Kontejnerske Hlorne Stanice KDS2 je 0,250 kg / h ili 6 kg / dan ekvivalentnog hlora. Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo so, omekšanu vodu i električnu energiju, zbog toga su eksploatacioni troškovi višestruko niži u odnosu na upotrebu gasnog hlora ili industrijskog natrijum-hipohlorita.
Sistem je automatizovan, zahteva minimalno održavanje i jednostavan je za korišćenje. Eksploatacioni vek  je 20 godina

Kapacitet elektrolizera E250 m sa proizvodnjom 250 gr/h; 6 kg/dan dovoljan za dezinfekciju vode sa protokom 139 l/s pri održavanju reziduala propisanog zakonom 0,5mg/l .

Maksimalni protok vode koji se može dezinfikovati sa Hlorogenom H250  u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala.

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

Maksimalni protok (l/s)

0

0,3

4,16

416

249

24,9

231

0

0,4

4,15

415

249

24,9

173

0

0,5

4,17

417

250

25

139

0,1

0,5

4,14

414

248

24,8

115

0,2

0,5

4,16

416

249

24,9

99

0,3

0,5

4,13

413

248

24,8

86

0,4

0,5

4,16

416

249

24,9

77

0,5

0,5

4,14

414

248

24,8

69

0,6

0,5

4,16

416

249

24,9

63

0,7

0,5

4,10

410

246

24,6

57

0,8

0,5

4,13

413

248

24,8

53

0,9

0,5

4,12

412

247

24,7

49

1

0,5

4,14

414

248

24,8

46

 

Tehnicki podaci

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima. Registrujte se ovde. Ukoliko već imate nalog, možete se ulogovati ovde.
 

Galerija

Hlorogen Kontejnerska Hlorna Stanica KDS3  – crtezi i fotografije

 
 

Back