Hlorogen Kalkulator

Hlorogen kalkulator je program za određivanje potrebnog kapaciteta HLOROGEN uređaja i automatskog dozirnog sistema prema protoku vode, potrebne količine hlora za inicijalnu dezinfekciju vode – hlorna potreba, kao i željenu količinu rezidualnog hlora u vodi. Program ispisuje izračunate vrednosti utroška aktivnog hlora na minut i na čas, kao i utrošak natrijum hipohlorita izabrane koncentracije.

hk1 hk2 hk3

U delu programa,koji izračunava potreban kapacitet automatskog dozirnog sistema, pored podataka o protoku vode i utrošku aktivnog hlora, vrši se izbor tipa dozirne pumpe – prema pritisku vode u cevovodu. Dobijeni rezultati prikazuju potreban broj parova (radna i rezervna) dozirnih pumpi, kao i radnu frekvenciju pumpi pri maksimalnom protoku vode ili oznacenom stepenu iskoriscenja.

 

Hlorogen Kalkulator – Download