Automatski Dozirni Sistem ADSP11

dozirni1

 

ADSP11  je automatski dozirni sistem po protoku sa jednom radnom i jednom rezervnom pumpom kapaciteta 15 l/h na 5 bara, automatski prema trenutnom protoku, određuje i dozira natrijum hipohlorit (NaOCl) u vodovodni sistem.

Maksimalna kolicina vode koja se sa njim moze hlorisati u zavisnosti od hlorne potrebe je  42 l/s.

Karakteristike sistema

Automatski Dozirni Sistem ADSP11 – Karakteristike sistema

Hlorisanje prema protoku se primenjuje kada je biohemijski kvalitet sirove vode stabilan (podzemna, bunarska voda), a pri tome se potrošnja menja u toku vremena. Najčešće se koristi prilikom «Osnovnog hlorisanja» kada sirova voda dolazi u vodovod iz više pravaca ili bunara pa po potrebi nekada imamo veću, a nekada manju proizvodnju. Kada se jednom ustanovi količina hlora potrebna po jedinici zapremine vode tako da se postigne potreban rezidual (merenjem u hemijskoj laboratoriji), onda se proporcionalno doza hlora povećeva ili smanjuje samo u zavisnosti od promene protoka.
Kao jedino hlorisanje može da se koristi samo u sprezi sa analizatorom rezidualnog hlora gde on ima funkciju očitavanja (prikazivanja) reziduala i glavnu funkciju (master) za kontrolu rada ADSP11 da u slučaju odstupanja od zadatih vrednosti zaustavi  proces dezinfekcije.

ADSP11 zadovoljava  sve  zahteve  za  kvalitetno, pouzdano  hlorisanje  pijaće  vode  u  svim  vrstama  vodovoda sa  memorisanjem  svih  podataka  i  vrednosti  hlorisanja.

Mogućnost hlorisanja vode u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala za maksimalni kapacitet ADSP11

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas) max. kapacitet

Maksimalni protok vode (l/s)

0

0,3

2,5

250

150

15

139

0

0,4

2,5

250

150

15

104

0

0,5

2,5

250

150

15

84

0,1

0,5

2,48

248

149

14,9

69

0,2

0,5

2,48

248

149

14,9

59

0,3

0,5

2,5

250

150

150

52

0,4

0,5

2,48

248

149

14,9

46

0,5

0,5

2,5

250

150

15

42

0,6

0,5

2,5

250

150

15

38

0,7

0,5

2,45

245

147

14,7

34

0,8

0,5

2,5

250

150

15

32

0,9

0,5

2,5

250

150

15

30

1

0,5

2,5

250

150

15

28

 

Tehnicki podaci

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima. Registrujte se ovde. Ukoliko već imate nalog, možete se ulogovati ovde.
 
 

Back