Patenti, atesti, sertifikati i pravilnici

Isprava-o-zigu-1Isprava o zigu OKSIHLOROGEN
Zavod za intelektualnu svojinu
Srbija
ZIG-AQUALOR-H-str1Isprava o zigu AqualorH
Zavod za intelektualnu svojinu
Srbija
ZIG-OXYLOR-str1Isprava o zigu OXYLOR
Zavod za intelektualnu svojinu
Srbija
ISPRAVA-O-PATENTU-ZA-DOZIRNI-SISTEM-KOMPLETPatent „Automatski sistem za kontinuialno doziranje natrijumhipohlorita
u obliku vodenog rastvora u vodovodni sistem“
Zavod za intelektualnu svojinu
Srbija
ISPRAVA_O_ZIGU_STR_1Isprava o zigu HLOROGEN
Zavod za intelektualnu svojinu
Srbija
ISPRAVA_O_PATEMTU_CRNA_GORAIsprava o patentu
„Automatski uredjaj za proizvodnju
i doziranje Natrijumhipohlorita u obliku vodenog rastvora“
Zavod za intelektualnu svojinu
Crna Gora
ISO_SERTIFFIKAT_2010Sertifikat sistema kvaliteta
SRPS ISO 9001:2008
ATEST_FAKULTETA_ZASTITE_NA_RADU_NISATEST o primenjenim merama
zaštite i uticaja na životnu
sredinu HLOROGEN uredjaja
Fakultet zaštite na radu
Univerzitet u Nišu
ATETS_TMF_BEOGRADATEST HLOROGEN elektrolizera
Tehnolosko Metalurski Fakultet
Univerzitet u Beogradu
A4_atest_gjz_beogradATEST HLOROGEN uredjaja
Zavod za javno zdravlje – Beograd
ISO-9001-2015Sertifikat ISO-9001-2015  

Pravilnici

Odluka i Pravilnik 03122015

Ostala Dokumentacija

BEZBEDNOSNI LIST Aqualor H
Bezbednosni list Oxylor