Hlorogen
Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita (NaOCl) na mestu njegove potrošnje, a na potpuno bezbedan način. Sistem je dizajniran tako da omogućava potpuno bezbedno hlorisanje vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja…
Hlorogen Kontejnerske Hlorne Stanice KDS
Kontejnerska hlorna stanica je optimalno rešenje u slučaju kada ne postoji adekvatan prostor za smeštaj opreme za dezinfekciju pijaće vode, kao i u slučaju kada je potrebno postaviti opremu za hlorisanje na privremenu lokaciju. Kontejnerska hlorna stanica se sastoji od…
Hlorogen Dozirni sistemi
ADS (automatski dozirni sistem) zadovoljava sve zahteve za kvalitetno, pouzdano hlorisanje pijace vode u svim vrstama vodovoda sa memorisanjem svih podataka i vrednosti hlorisanja.
Hlorogen automatika sa mikroprocesorom – Hlorogen PLC
Procesorska jedinica upravlja i kontroliše kompletan tehnološki proces uz internu komunikaciju sa ostalim regulacionim jedinicama i PC-jem, a sa slovnom i broj-čanom display indikacijom radnih stanja, merenih vrednosti…
Sistem kvaliteta
Politika kvaliteta Sigma doo * Nasi prioriteti su : zadovoljni korisnici nasih usluga i proizvoda briga za zivotnu sredinu postovanje zakonskih regulativa * Kako do toga : implemntacijom evropskih standardastalnim usavrsavanjemdobrim medjuljudskim odnosima u organizaciji…