Hlorogen Kontejnerska Hlorna Stanica KDS2

kontejnerska_stanica150Kontejnerska hlorna stanica je optimalno rešenje u slučaju kada ne postoji adekvatan prostor za smeštaj opreme za dezinfekciju pijaće vode, kao i u slučaju kada je potrebno postaviti opremu za hlorisanje na privremenu lokaciju. Kontejnerska hlorna stanica se sastoji od skladišnog kontejnera u kome je instalisana kompletna tehnološka oprema, i kao takav se isporučuje kupcu. U kontejneru je pored toga instalisana sva potrebna oprema za daljinski nadzor i upravljanje, tako da on može nesmetano da radi i bez ljudske posade. Brzo, pouzdano, efikasno i jeftino rešenje. 

Karakteristike sistema

Hlorogen Kontejnerska Hlorna Stanica KDS2 – Karakteristike sistema
KDS2 Kontejnerska dohlorna stanica ,sadrzi HLOROGEN H125 uredjaj, automatski dozirni sistem, PC za akviziciju podataka o radu sistema, i udaljeni nadzor i upravljanje pomocu GSM komunikacije.
Kapacitet Hlorogen Kontejnerske Hlorne Stanice KDS2 je 0,125 kg / h ili 3 kg / dan ekvivalentnog hlora.
Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo so, omekšanu vodu i električnu energiju, zbog toga su eksploatacioni troškovi višestruko niži u odnosu na upotrebu gasnog hlora ili industrijskog natrijum-hipohlorita.
Sistem je automatizovan, zahteva minimalno održavanje i jednostavan je za korišćenje. Eksploatacioni vek  je 20 godina.

Kapacitet elektrolizera E125 m sa proizvodnjom 125 gr/h; 3 kg/dan dovoljan za dezinfekciju vode sa protokom 69 l/s pri održavanju reziduala propisanog zakonom 0,5mg/l .

Maksimalni protok vode koji se može dezinfikovati sa Hlorogenom H125  u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala.

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

Maksimalni protok (l/s)

0

0,3

2,07

207

124,2

12,42

115

0

0,4

2,06

206

123,8

12,38

86

0

0,5

2,07

207

124,2

12,42

69

0,1

0,5

2,05

205

123,1

12,31

57

0,2

0,5

2,06

206

123,5

12,35

49

0,3

0,5

2.06

206

123,8

12,38

43

0,4

0,5

2,05

205

123,1

12,31

38

0,5

0,5

2,04

204

122,4

12,24

34

0,6

0,5

2,05

205

122,8

12,28

31

0,7

0,5

2,02

202

121

12,1

28

0,8

0,5

2,03

203

121,7

12,17

26

0,9

0,5

2,02

202

121

12,1

24

1

0,5

2,07

207

124,2

12,42

23

 

Tehnicki podaci

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima. Registrujte se ovde. Ukoliko već imate nalog, možete se ulogovati ovde.
 

Galerija

Hlorogen Kontejnerska Hlorna Stanica KDS2  – crtezi i fotografije

 
 

Back