HLOROGEN

Hlorogen_H1000_460Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita (NaOCl) na mestu njegove potrošnje, a na potpuno bezbedan način.

Sistem je dizajniran tako da omogućava potpuno bezbedno hlorisanje vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijumhipohlorita je jednostavna jer zahteva samo so, omekšanu vodu i električnu energiju, pa su eksploatacioni troškovi višestruko niži u odnosu na upotrebu gasovitog hlora ili komercijalnog natrijumhipohlorita.

Sistem je automatizovan, zahteva minimalno održavanje i jednostavan je za korišćenje. Eksploatacioni vek je 25 godina.