Reference


Kompletnu listu referenci možete preuzeti ovde.
 

R.Br.

LOKACIJA
MESTO UGRADNJE

Godina
ugradnje

Kapacitet
HLOROGEN uređaja

Broj telefona i lice
za kontakt

1.

INDUSTRIJA MESA „CARNEX“
VRBAS

1997

250 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 705-665
TEPAVČEVIĆ BORO

2.

KP „VODOVOD“
BEZDAN

1997

500 gr/h
ekvivalentnog hlora

025/ 810-369
BEŠLIĆ ATILA

3.

JKP „KOMUNALAC“
CS ŠTOLC KULA

1998

250 gr/h
ekvivalentnog hlora

 

025/ 722- 566
DUDAŠ JULIJAN

4.

SPC „VOJVODINA“ – SPENS
NOVI SAD

2001

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 48 82 222
VLADIMIR SIMOVIĆ

5.

JKP „BEOČIN“
BEOČIN

2002

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 871- 246
COGOLJEVIĆ V.

6.

JKP „STANDARD“ ŽABALJ
CS GOSPOĐINCI

2003

125 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 831-145
DAMJANOVIĆ B.

7.

JKP „STANDARD“
ŽABALJ

2003

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 831-145
DAMJANOVIĆ B.

8.

JKP “ USLUGA“
ODŽACI 1

2003

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

025/ 542- 560
DEDEJIĆ RADOVAN

9.

JKP „USLUGA“
ODŽACI 2

2003

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

025/ 542-560
DEDEJIĆ RADOVAN

10.

JKP „USLUGA“
ODŽACI 3

2004

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

025/ 542-560
DEDEJIĆ RADOVAN

11.ŽIVINARSKA FARMA
 «JEDINSTVO» KRUŠČIĆ
2004MDS 1025/706-026
 NENAD VLAHOVIĆ

12.

JKP“STANDARD“ ŽABALJ
CS ČURUG

2004

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 834 – 368
LAZETIĆ PETKO

13.

JKP „STANDARD“ ŽABALJ
CS ĐURĐEVO

2004

500 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 838 84 45
ČAPKO JOAKIM

14.

JKP „VODOVOD“
ĆUPRIJA

2004

250 gr/h
ekvivalentnog hlora

 

035/ 472 – 368
JEKIĆ MIRJANA

15.FARMA «ĐORĐE ZLIČIĆ»
ĐURĐEVO 
2005MDS 1021/ 839 – 020
SLAVKO JAKEŠEVIĆ 
16.P.P.»SAVA KOVAČEVIĆ»
VRBAS 
2005MDS 1
17.MESNA INDUSTRIJA «NEOPLANTA»
NOVI SAD 
2006ADSR11021/ 487 38 40
NIKOLA ĐUROVIĆ

18.

JKP BEOGRADSKI VODOVOD
I KANALIZACIJA   BEOGRAD CS LIPOVICA

2006

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

011/ 244 04 09
POPOVIĆ ZORAN

19.GRADSKI BAZEN ODŽACI2006MDS 1+025/ 743 – 103
IVAN STAMENKOVIĆ 
20.MLEKARA «SAVA KOVAČEVIĆ»
VRBAS
2006MDS1
MDS1

21.

JKP „VODOVOD“
SMEDEREVO 1

2006

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

026/ 223 – 708
BLAGOJEVIĆ RADIŠA

22.

JKP „KOMUNALAC“ KULA
Donje izvorište

2006

500 gr/h proširenje

025/ 722- 566
DUDAŠ JULIJAN

23.

JKP „GRADSKI VODOVOD“
PROKUPLJE

2007

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

027/ 321-067
STEVANOVIĆ ZORAN

24.JKP «BEOČIN» BEOČIN
 IZVORIŠTE ČEREVIĆ
2007MDS 1021/ 871 246
COGOLJEVIĆ VASILIJE

25.

JKP „VODOVOD“
VLASOTINCE

2007

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

016/ 875-499
STOJANOVIĆ NEBOJŠA

26.

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA -BEOGRAD
CS RIPANJ

2008

250 gr/h

ekvivalentnog hlora

011/ 244 04 09
POPOVIĆ ZORAN

27.JKP »BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA« BEOGRAD, CS BAŽDARNICA2008DS-ADSR 11011/244-04-09
POPOVIĆ ZORAN 
28.JKP VODOVOD I KANALIZACIJANOVI SAD
CS SREBRO – LEDINCI
2008125 gr/h ekv. hlora
Kontejnerska stanica
021/ 66 21 000
SLOBODAN BURSAĆ
29.JKP»VODOVOD» SMEDEREVO20081000 gr/h
ekvivalentnog hlora 
026/ 223 – 708
BLAGOJEVIĆ RADIŠA

30.

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
NOVI SAD
CS INSTITUT – SR.KAMENICA

2008

500 gr/h

ekvivalentnog hlora

021/ 66 21 000

BURSAĆ SLOBODAN

31.

JKP „VODOVOD“
SREMSKA MITROVICA 1

2008

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora
 2kom

022/ 611- 976
VLADO NAHAJLOVSKI

32.

JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
ZLATNO BRDO 

2008

DS1-ADSR 11

026/ 223 -708
BLAGOJEVIĆ RADIŠA 

33.JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
KARAĐORĐEVO BRDO

2008 

ROGK

026/ 223 -708
BLAGOJEVIĆ RADIŠA

34.

JKP „RADNIK“ SIVAC

2008

250 gr/h

ekvivalentnog hlora

025/ 711 – 119
ŽEŽELJ NIKOLA

35.JKP “ VODOVOD“
CRVENKA
2009

250 gr/h
ekvivalentnog hlora

025/731-412

MATIĆ SINIŠA

36. JKP „VODOVOD“ CRVENKA
CS NOVA CRVENKA
2009 50 gr/h  ekv.hlora
mobilna kontejnerska stanica
025/731-412

MATIĆ SINIŠA

37.

JKP BEOGRADSKI VODOVOD
I
KANALIZACIJA – BEOGRAD
CS PINOSAVA

2009

50 gr/h  ekv.hlora
DS ADSR 11
 

011/244-04-09

POPOVIĆ ZORAN

38.

JKP BEOGRADSKI VODOVOD
I KANALIZACIJA BEOGRAD
CS  ORLOVICA

2009

50 gr/h ekv. hlora
mob. stanica

011/244-04-09

POPOVIĆ ZORAN

 

39.JKP „USLUGA“
ODŽACI
20091000 gr/h
ekvivalentnog hlora
025/ 542- 560
DEDEJIĆ RADOVAN
40. DOO „STANDARD“
STARA MORAVICA
2009

 250 gr/h

ekvivalentnog hlora

021/ 741 – 600
SILAĐI JOŽEF

41.

KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR
NOVI SAD

 

2010

50 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 450 -900
ĆVOROVIĆ VLADIMIR

42.

JKP „VODOVOD“ S.MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA JARAK

2010

125 gr/h
ekvivalentnog hlora

 

022/ 611 – 976
VLADO NAHAJLOVSKI

43.

MESNA ZAJEDNICA
KRUŠČIĆ

2010

125 gr/h

ekvivalentnog hlora

025/ 706-026

VLAHOVIĆ NENAD

44.MESNA ZAJEDNICA
LIPAR
2010

125 gr/h

ekvivalentnog hlora

025/ 707 – 035
RADOVAN RAJAČIĆ

45.

JKP „VODOVOD“ SREMSKA MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA LEŽIMIR

2010

50 gr/h
ekvivalentnog hlora

022/ 611 – 976
VLADO NAHAJLOVSKI

46.

JKP „VODOVOD“ S.MITROVICA MESNA ZAJEDNICA
SREMSKA RAČA

2010

125 gr/h  ekv. hlora Kontejnerska stanica

022/ 611 – 976
VLADO NAHAJLOVSKI

47 posologie du viagra.

JKP „VODOVOD“  SREMSKA MITROVICA – BUSTER STANICA ŽENSKI ZATVOR

2010

125 gr/h ekv. hlora
mobilna stanica

022/ 611 – 976
VLADO NAHAJLOVSKI

48.MESNA ZAJEDNICA
ČELAREVO
2010125gr/h
ekv. hlora DS-ADSR 11
021/ 760-895
SINIŠA RAKIĆ

49.

JKP «8 AVGUST»
SRPSKA CRNJA

2010

250 gr/h
ekvivalentnog hlora

 

023/ 815 – 013
MRAKIĆ MOMČILO

50.

MESNA ZAJEDNICA
SONTA

2011

500 gr/h  ekv. hlora

025/ 792 – 021
SINIŠA DEKAN

51.

JKP «STANDARD» VRBAS
MESNA ZAJEDNICA
BAČKO DOBRO POLJE

2011

Kontejnerska stanica
125 gr/h ekv.hlora

021/706-089
ALEKSANDAR SEKICKI

52.

JKP «STANDARD» VRBAS
MESNA ZAJEDNICA
SAVINO SELO

2011

Kontejnerska stanica
125 gr/h ekv.hlora

021/706-089
ALEKSANDAR SEKICKI

53.

JP «RAZVOJ»
ZITISTE

2011

Mobilna stanica
250 gr/h ekv.hlora

023/ 821-110
LJUBINKO PETKOVIĆ

54.JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»  
SUBOTICA – MZ NOVI ŽEDNIK
2011125 gr/h
ekvivalentnog hlora
024/ 516 – 877 
ILDIKO SELEŠI 
55.JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»  
SUBOTICA – MZ ČANTAVIR 
2011250 gr/h ekv.hlora024/ 516 – 877 
ILDIKO SELEŠI
56.MESNA ZAJEDNICA
LOKVE
2011Kontejnerska stanica
125 gr/h ekv. hlora
013/ 646 – 120 
JON MUNČAN 

57.

MESNA ZAJEDNICA
TORAK

2011

Kontejnerska stanica
250 gr/h ekv. hlora

023/ 550 – 100
TAKARIĆ BERNARD 

58.

MESNA ZAJEDNICA
KUCURA

2011

mobilna stanica kap.
250 gr./h ekv.hlora

 

021/706-089
ALEKSANDAR SEKICKI 

59.MESNA ZAJEDNICA
EČKA
2011mobilna stanica kap.
250 gr./h ekv.hlora
023/ 550 – 100
TAKARIĆ BERNARD 

60.

JKP «NAŠ DOM» APATIN

2011

Kapacitata 1000 gr/h
 ekvivalentnog hlora

025/ 772-415
NIKOLA PRICA

61.JP « VODOVOD» RUMA2011Kapaciteta 1000 gr/h ekvivalentnog hlora022/ 479-622 
OPARUŠIĆ SLOBODAN 
62.JKP « ELAN» KOVAČICA2011Kapaciteta 500 gr/h ekvivalentnog hlora013/ 661-275
ZLATKO SIJANTA 
63.JP «RAZVOJ» ŽITIŠTE
MZ SRPSKI ITEBEJ 
2011Mobilna stanica kap. 125 gr/h023/ 821-110
PETKOVIĆ LJUBINKO 
64.JP «KOMUNALNO STAMBENA DJELATNOST» PLAV2011Kapaciteta 500 gr/h ekvivalentnog hlora+382 / 51 251 – 219
MEHMET GJONBALAJ 
65.JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
– HS RUMENKA 
2012Mobilna stanica kapaciteta  250 gr/h021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
66.JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
– HS ČENEJ 
2012ekv.hlora Mobilna stanica kapaciteta 125 gr/h021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
67.JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
– KCS KAĆ 
2012ekv.hloara Mobilna stanica kapaciteta 250 gr/h021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
68.JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD- HS FUTOG 2012ekv. hlora Mobilna stanica kapaciteta 125 gr/h021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
69.JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
– HS VETERNIK
2012ekv.hlora Kapaciteta  250 gr/h ekvivalentnog hlora021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
70.JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
–  BS KISAČ 
2012Kapaciteta 125 gr/h ekvivalentnog hlora021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
71.MESNA ZAJEDNICA
 BAČKI GRAČAC
2012Ugovorena mobilna kontejnerska stanica kapaciteta 250gr./h025/767-026
 DUŠAN MANDIĆ
72.JKP « 8 AVGUST» SR.CRNJA
 MZ ALEKSANDROVO
2012Ugovorena mobilna kontejnerska stanica kapaciteta 250gr./h023/ 815 – 013
 MRAKIĆ MOMČILO
73.JKP « VODOVOD « ŠID
 IZVORIŠTE BATROVCI
2012Ugovorena tehn. oprema kap.1000 gr/h 022/714-115
 MARKO BAJIĆ
74.JKP «VODOVOD» ŠID2012Ugovorena teh. oprema kap. 250 gr/h022/714-115
 MARKO BAJIĆ
75.JKP « NAŠ DOM» APATIN
II FAZA 
2012Ugovorena teh. oprema kap.250 gr./h025/ 772-415
 NIKOLA PRICA
76.JKP « NAŠ DOM» APATIN
MZ SVILOJEVO 
2012Ugovorena teh. oprema kap. 50 gr/h025/ 772-415
 NIKOLA PRICA
77.MZ ČELAREVO2012Ugovorena teh. oprema ADSR11 – 3 kom.021/ 760-895
 SINIŠA RAKIĆ
78.JKP « STANDARD» VRBAS
MZ RAVNO SELO 
2012Ugovorena teh. oprema kap. 125gr/h021/706-089
ALEKSANDAR SEKICKI 
79.JP « RAZVOJ « ŽITIŠTE
 MZ MEDJA
2012Ugovorena mobilna kontejnerska stanica kapaciteta 125 gr/h023/ 821-110
PETKOVIĆ LJUBINKO
80.MESNA ZAJEDNICA
 SONTA
2012Ugovorena teh. oprema kap. 1000 gr/h025/ 792 – 021
SINIŠA DEKAN
81.MESNA ZAJEDNICA
 LOVĆENAC
2012Ugovorena teh. oprema kap. 250 gr/h024/ 735 – 022
 MILAN STANKOVIĆ
82.JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
CS DOKA
2013Ugovorena teh. oprema kap. 250 gr/h021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
83.JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
CS ČARDAK
2013Ugovorena teh. oprema kap. 125 gr/h021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
84.JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
CS MOŠINA VILA
2013Ugovorena teh. oprema kap. 125 gr/h021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
85.JKP « NAŠ DOM » APATIN/td>

2014Teh. oprema kapaciteta 2000 gr/h025/ 772-415
 NIKOLA PRICA
86.JKP «KOMUNALPROJEKT» BAČKA PALANKA2014Teh. oprema kapaciteta 1000 gr/h021/ 755 0 113
 DRAŽEN JARIĆ
87.SLADARA „MALTINEX“ d.o.o. B.PALANKA2015Teh. oprema kapaciteta 1000 gr/h062/210-770
 NEBOJŠA PEJIĆ
88.JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
PPDV ŠTRAND
2015Teh. oprema kapaciteta 8000 gr/h021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
89.JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
BADLJEVICA
2016Teh. oprema kap. 125 gr/h026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA
90.JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
VRBOVAC
2016Teh. oprema kap. 125 gr/h026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA
91.JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
DRUGOVAC
2016Teh. oprema kap. 125 gr/h026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA
92.JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
MALO ORAŠJE
2016Teh. oprema kap. 125 gr/h026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA
93.JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
SUVODOL
2016Teh. oprema kap. 125 gr/h026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA
94.JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
PPV ŠALINAC
2016Teh. oprema kap. 1000 gr/h026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA

 
 

LISTA REFERENCI OksiHLOROGEN® POSTROJENJA

 

R.Br.

LOKACIJA
MESTO UGRADNJE

Godina
ugradnje

Kapacitet
HLOROGEN uređaja

Broj telefona i lice
za kontakt

1.MESNA ZAJEDNICA
BAČKI GRAČAC
2014Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h064 / 80 37 837
GABRIJELA RANĐELOVIĆ
2.JKP «NAŠ DOM» APATIN
PRIGREVICA
2014Teh. opremakapaciteta 125gr./h025/ 772-415
NIKOLA PRICA
3.JKP«VODOKANAL»
BEČEJ
2015Teh. opremakapaciteta 1000gr./h021/ 69 12 930
GRBIĆ ZORAN
4.ЈКP« TEMERIN »
TEMERIN
2015Teh. opremakapaciteta 1000gr./h021/ 843 – 666
TIBOR PUŠKAŠ
5.JKP «NAŠ DOM»
APATIN – PPV KUPUSINA
2015Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h063/583 005
NIKOLA PRICA
6.JKP «RUSKOM»
RUSKI KRSTUR
2015Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 500gr./h025/703-185
FEJDI IGOR
7.JKP „STANDARD“ ADA2016Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 1000gr./h061/11-37-444
BELA BERENC
8.JP «VODOKANAL» BEČEJ
BAČKO GRADIŠTE B3
2016Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h063/53 61 57
KUTI GABOR
9.JP «VODOKANAL» BEČEJ
BAČKO GRADIŠTE B4
2016Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h063/53 61 57
KUTI GABOR
10.JKP „TEMERIN“ TEMERIN
IV SIRIG
2016Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h063/583 005
NIKOLA PRICA
11.JKP „TEMERIN“ TEMERIN
IV BAČKI JARAK
2016Mobilna kontejnerska stanica063/583 005
NIKOLA PRICA