Reference


Kompletnu listu referenci možete preuzeti ovde.
 

R.Br.

LOKACIJA
MESTO UGRADNJE

Godina
ugradnje

Kapacitet
HLOROGEN uređaja

Broj telefona i lice
za kontakt

1.

INDUSTRIJA MESA „CARNEX“
VRBAS

1997

250 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 705-665
TEPAVČEVIĆ BORO

2.

KP „VODOVOD“
BEZDAN

1997

500 gr/h
ekvivalentnog hlora

025/ 810-369
BEŠLIĆ ATILA

3.

JKP „KOMUNALAC“
CS ŠTOLC KULA

1998

250 gr/h
ekvivalentnog hlora

 

025/ 722- 566
DUDAŠ JULIJAN

4.

SPC „VOJVODINA“ – SPENS
NOVI SAD

2001

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 48 82 222
VLADIMIR SIMOVIĆ

5.

JKP „BEOČIN“
BEOČIN

2002

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 871- 246
COGOLJEVIĆ V.

6.

JKP „STANDARD“ ŽABALJ
CS GOSPOĐINCI

2003

125 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 831-145
DAMJANOVIĆ B.

7.

JKP „STANDARD“
ŽABALJ

2003

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 831-145
DAMJANOVIĆ B.

8.

JKP “ USLUGA“
ODŽACI 1

2003

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

025/ 542- 560
DEDEJIĆ RADOVAN

9.

JKP „USLUGA“
ODŽACI 2

2003

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

025/ 542-560
DEDEJIĆ RADOVAN

10.

JKP „USLUGA“
ODŽACI 3

2004

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

025/ 542-560
DEDEJIĆ RADOVAN

11. ŽIVINARSKA FARMA
 «JEDINSTVO» KRUŠČIĆ
2004 MDS 1 025/706-026
 NENAD VLAHOVIĆ

12.

JKP“STANDARD“ ŽABALJ
CS ČURUG

2004

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 834 – 368
LAZETIĆ PETKO

13.

JKP „STANDARD“ ŽABALJ
CS ĐURĐEVO

2004

500 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 838 84 45
ČAPKO JOAKIM

14.

JKP „VODOVOD“
ĆUPRIJA

2004

250 gr/h
ekvivalentnog hlora

 

035/ 472 – 368
JEKIĆ MIRJANA

15. FARMA «ĐORĐE ZLIČIĆ»
ĐURĐEVO 
2005 MDS 1 021/ 839 – 020
SLAVKO JAKEŠEVIĆ 
16. P.P.»SAVA KOVAČEVIĆ»
VRBAS 
2005 MDS 1
17. MESNA INDUSTRIJA «NEOPLANTA»
NOVI SAD 
2006 ADSR11 021/ 487 38 40
NIKOLA ĐUROVIĆ

18.

JKP BEOGRADSKI VODOVOD
I KANALIZACIJA   BEOGRAD CS LIPOVICA

2006

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

011/ 244 04 09
POPOVIĆ ZORAN

19. GRADSKI BAZEN ODŽACI 2006 MDS 1+ 025/ 743 – 103
IVAN STAMENKOVIĆ 
20. MLEKARA «SAVA KOVAČEVIĆ»
VRBAS
2006 MDS1
MDS1

21.

JKP „VODOVOD“
SMEDEREVO 1

2006

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

026/ 223 – 708
BLAGOJEVIĆ RADIŠA

22.

JKP „KOMUNALAC“ KULA
Donje izvorište

2006

500 gr/h proširenje

025/ 722- 566
DUDAŠ JULIJAN

23.

JKP „GRADSKI VODOVOD“
PROKUPLJE

2007

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

027/ 321-067
STEVANOVIĆ ZORAN

24. JKP «BEOČIN» BEOČIN
 IZVORIŠTE ČEREVIĆ
2007 MDS 1 021/ 871 246
COGOLJEVIĆ VASILIJE

25.

JKP „VODOVOD“
VLASOTINCE

2007

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora

016/ 875-499
STOJANOVIĆ NEBOJŠA

26.

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA -BEOGRAD
CS RIPANJ

2008

250 gr/h

ekvivalentnog hlora

011/ 244 04 09
POPOVIĆ ZORAN

27. JKP »BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA« BEOGRAD, CS BAŽDARNICA 2008 DS-ADSR 11 011/244-04-09
POPOVIĆ ZORAN 
28. JKP VODOVOD I KANALIZACIJANOVI SAD
CS SREBRO – LEDINCI
2008 125 gr/h ekv. hlora
Kontejnerska stanica
021/ 66 21 000
SLOBODAN BURSAĆ
29. JKP»VODOVOD» SMEDEREVO 2008 1000 gr/h
ekvivalentnog hlora 
026/ 223 – 708
BLAGOJEVIĆ RADIŠA

30.

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
NOVI SAD
CS INSTITUT – SR.KAMENICA

2008

500 gr/h

ekvivalentnog hlora

021/ 66 21 000

BURSAĆ SLOBODAN

31.

JKP „VODOVOD“
SREMSKA MITROVICA 1

2008

1000 gr/h
ekvivalentnog hlora
 2kom

022/ 611- 976
VLADO NAHAJLOVSKI

32.

JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
ZLATNO BRDO 

2008

DS1-ADSR 11

026/ 223 -708
BLAGOJEVIĆ RADIŠA 

33. JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
KARAĐORĐEVO BRDO

2008 

ROGK

026/ 223 -708
BLAGOJEVIĆ RADIŠA

34.

JKP „RADNIK“ SIVAC

2008

250 gr/h

ekvivalentnog hlora

025/ 711 – 119
ŽEŽELJ NIKOLA

35. JKP “ VODOVOD“
CRVENKA
2009

250 gr/h
ekvivalentnog hlora

025/731-412

MATIĆ SINIŠA

36.  JKP „VODOVOD“ CRVENKA
CS NOVA CRVENKA
2009  50 gr/h  ekv.hlora
mobilna kontejnerska stanica
025/731-412

MATIĆ SINIŠA

37.

JKP BEOGRADSKI VODOVOD
I
KANALIZACIJA – BEOGRAD
CS PINOSAVA

2009

50 gr/h  ekv.hlora
DS ADSR 11
 

011/244-04-09

POPOVIĆ ZORAN

38.

JKP BEOGRADSKI VODOVOD
I KANALIZACIJA BEOGRAD
CS  ORLOVICA

2009

50 gr/h ekv. hlora
mob. stanica

011/244-04-09

POPOVIĆ ZORAN

 

39. JKP „USLUGA“
ODŽACI
2009 1000 gr/h
ekvivalentnog hlora
025/ 542- 560
DEDEJIĆ RADOVAN
40.  DOO „STANDARD“
STARA MORAVICA
2009

 250 gr/h

ekvivalentnog hlora

021/ 741 – 600
SILAĐI JOŽEF

41.

KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR
NOVI SAD

 

2010

50 gr/h
ekvivalentnog hlora

021/ 450 -900
ĆVOROVIĆ VLADIMIR

42.

JKP „VODOVOD“ S.MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA JARAK

2010

125 gr/h
ekvivalentnog hlora

 

022/ 611 – 976
VLADO NAHAJLOVSKI

43.

MESNA ZAJEDNICA
KRUŠČIĆ

2010

125 gr/h

ekvivalentnog hlora

025/ 706-026

VLAHOVIĆ NENAD

44. MESNA ZAJEDNICA
LIPAR
2010

125 gr/h

ekvivalentnog hlora

025/ 707 – 035
RADOVAN RAJAČIĆ

45.

JKP „VODOVOD“ SREMSKA MITROVICA
MESNA ZAJEDNICA LEŽIMIR

2010

50 gr/h
ekvivalentnog hlora

022/ 611 – 976
VLADO NAHAJLOVSKI

46.

JKP „VODOVOD“ S.MITROVICA MESNA ZAJEDNICA
SREMSKA RAČA

2010

125 gr/h  ekv. hlora Kontejnerska stanica

022/ 611 – 976
VLADO NAHAJLOVSKI

47 posologie du viagra.

JKP „VODOVOD“  SREMSKA MITROVICA – BUSTER STANICA ŽENSKI ZATVOR

2010

125 gr/h ekv. hlora
mobilna stanica

022/ 611 – 976
VLADO NAHAJLOVSKI

48. MESNA ZAJEDNICA
ČELAREVO
2010 125gr/h
ekv. hlora DS-ADSR 11
021/ 760-895
SINIŠA RAKIĆ

49.

JKP «8 AVGUST»
SRPSKA CRNJA

2010

250 gr/h
ekvivalentnog hlora

 

023/ 815 – 013
MRAKIĆ MOMČILO

50.

MESNA ZAJEDNICA
SONTA

2011

500 gr/h  ekv. hlora

025/ 792 – 021
SINIŠA DEKAN

51.

JKP «STANDARD» VRBAS
MESNA ZAJEDNICA
BAČKO DOBRO POLJE

2011

Kontejnerska stanica
125 gr/h ekv.hlora

021/706-089
ALEKSANDAR SEKICKI

52.

JKP «STANDARD» VRBAS
MESNA ZAJEDNICA
SAVINO SELO

2011

Kontejnerska stanica
125 gr/h ekv.hlora

021/706-089
ALEKSANDAR SEKICKI

53.

JP «RAZVOJ»
ZITISTE

2011

Mobilna stanica
250 gr/h ekv.hlora

023/ 821-110
LJUBINKO PETKOVIĆ

54. JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»  
SUBOTICA – MZ NOVI ŽEDNIK
2011 125 gr/h
ekvivalentnog hlora
024/ 516 – 877 
ILDIKO SELEŠI 
55. JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA»  
SUBOTICA – MZ ČANTAVIR 
2011 250 gr/h ekv.hlora 024/ 516 – 877 
ILDIKO SELEŠI
56. MESNA ZAJEDNICA
LOKVE
2011 Kontejnerska stanica
125 gr/h ekv. hlora
013/ 646 – 120 
JON MUNČAN 

57.

MESNA ZAJEDNICA
TORAK

2011

Kontejnerska stanica
250 gr/h ekv. hlora

023/ 550 – 100
TAKARIĆ BERNARD 

58.

MESNA ZAJEDNICA
KUCURA

2011

mobilna stanica kap.
250 gr./h ekv.hlora

 

021/706-089
ALEKSANDAR SEKICKI 

59. MESNA ZAJEDNICA
EČKA
2011 mobilna stanica kap.
250 gr./h ekv.hlora
023/ 550 – 100
TAKARIĆ BERNARD 

60.

JKP «NAŠ DOM» APATIN

2011

Kapacitata 1000 gr/h
 ekvivalentnog hlora

025/ 772-415
NIKOLA PRICA

61. JP « VODOVOD» RUMA 2011 Kapaciteta 1000 gr/h ekvivalentnog hlora 022/ 479-622 
OPARUŠIĆ SLOBODAN 
62. JKP « ELAN» KOVAČICA 2011 Kapaciteta 500 gr/h ekvivalentnog hlora 013/ 661-275
ZLATKO SIJANTA 
63. JP «RAZVOJ» ŽITIŠTE
MZ SRPSKI ITEBEJ 
2011 Mobilna stanica kap. 125 gr/h 023/ 821-110
PETKOVIĆ LJUBINKO 
64. JP «KOMUNALNO STAMBENA DJELATNOST» PLAV 2011 Kapaciteta 500 gr/h ekvivalentnog hlora +382 / 51 251 – 219
MEHMET GJONBALAJ 
65. JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
– HS RUMENKA 
2012 Mobilna stanica kapaciteta  250 gr/h 021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
66. JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
– HS ČENEJ 
2012 ekv.hlora Mobilna stanica kapaciteta 125 gr/h 021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
67. JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
– KCS KAĆ 
2012 ekv.hloara Mobilna stanica kapaciteta 250 gr/h 021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
68. JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD- HS FUTOG  2012 ekv. hlora Mobilna stanica kapaciteta 125 gr/h 021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
69. JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
– HS VETERNIK
2012 ekv.hlora Kapaciteta  250 gr/h ekvivalentnog hlora 021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
70. JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
–  BS KISAČ 
2012 Kapaciteta 125 gr/h ekvivalentnog hlora 021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
71. MESNA ZAJEDNICA
 BAČKI GRAČAC
2012 Ugovorena mobilna kontejnerska stanica kapaciteta 250gr./h 025/767-026
 DUŠAN MANDIĆ
72. JKP « 8 AVGUST» SR.CRNJA
 MZ ALEKSANDROVO
2012 Ugovorena mobilna kontejnerska stanica kapaciteta 250gr./h 023/ 815 – 013
 MRAKIĆ MOMČILO
73. JKP « VODOVOD « ŠID
 IZVORIŠTE BATROVCI
2012 Ugovorena tehn. oprema kap.1000 gr/h  022/714-115
 MARKO BAJIĆ
74. JKP «VODOVOD» ŠID 2012 Ugovorena teh. oprema kap. 250 gr/h 022/714-115
 MARKO BAJIĆ
75. JKP « NAŠ DOM» APATIN
II FAZA 
2012 Ugovorena teh. oprema kap.250 gr./h 025/ 772-415
 NIKOLA PRICA
76. JKP « NAŠ DOM» APATIN
MZ SVILOJEVO 
2012 Ugovorena teh. oprema kap. 50 gr/h 025/ 772-415
 NIKOLA PRICA
77. MZ ČELAREVO 2012 Ugovorena teh. oprema ADSR11 – 3 kom. 021/ 760-895
 SINIŠA RAKIĆ
78. JKP « STANDARD» VRBAS
MZ RAVNO SELO 
2012 Ugovorena teh. oprema kap. 125gr/h 021/706-089
ALEKSANDAR SEKICKI 
79. JP « RAZVOJ « ŽITIŠTE
 MZ MEDJA
2012 Ugovorena mobilna kontejnerska stanica kapaciteta 125 gr/h 023/ 821-110
PETKOVIĆ LJUBINKO
80. MESNA ZAJEDNICA
 SONTA
2012 Ugovorena teh. oprema kap. 1000 gr/h 025/ 792 – 021
SINIŠA DEKAN
81. MESNA ZAJEDNICA
 LOVĆENAC
2012 Ugovorena teh. oprema kap. 250 gr/h 024/ 735 – 022
 MILAN STANKOVIĆ
82. JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
CS DOKA
2013 Ugovorena teh. oprema kap. 250 gr/h 021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
83. JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
CS ČARDAK
2013 Ugovorena teh. oprema kap. 125 gr/h 021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
84. JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
CS MOŠINA VILA
2013 Ugovorena teh. oprema kap. 125 gr/h 021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
85. JKP « NAŠ DOM » APATIN/td>

2014 Teh. oprema kapaciteta 2000 gr/h 025/ 772-415
 NIKOLA PRICA
86. JKP «KOMUNALPROJEKT» BAČKA PALANKA 2014 Teh. oprema kapaciteta 1000 gr/h 021/ 755 0 113
 DRAŽEN JARIĆ
87. SLADARA „MALTINEX“ d.o.o. B.PALANKA 2015 Teh. oprema kapaciteta 1000 gr/h 062/210-770
 NEBOJŠA PEJIĆ
88. JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
PPDV ŠTRAND
2015 Teh. oprema kapaciteta 8000 gr/h 021/ 66 21 000
 SLOBODAN BURSAĆ
89. JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
BADLJEVICA
2016 Teh. oprema kap. 125 gr/h 026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA
90. JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
VRBOVAC
2016 Teh. oprema kap. 125 gr/h 026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA
91. JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
DRUGOVAC
2016 Teh. oprema kap. 125 gr/h 026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA
92. JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
MALO ORAŠJE
2016 Teh. oprema kap. 125 gr/h 026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA
93. JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
SUVODOL
2016 Teh. oprema kap. 125 gr/h 026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA
94. JKP «VODOVOD» SMEDEREVO
PPV ŠALINAC
2016 Teh. oprema kap. 1000 gr/h 026/ 223 -708
 BLAGOJEVIĆ RADIŠA
95. RC ’’ADICA’’ BAZENI –
ADA
2017 Teh. oprema kap. 2000 gr/h
96. VODOVOD OSIJEK –
DALJ
2017 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h
97. VODOVOD SUBOTICA 2018 Teh. oprema kap. 3000 gr/h
99. OPŠTINA SOMBOR –
BAČKI BREG
2018 Teh. oprema kap. 500 gr/h
99. FABRIKA OTPADNIH VODA –
NEMEŠGULAČ
2018 Teh. oprema kap. 1000 gr/h
100. JKP «NAŠ DOM» APATIN –
FV APATIN
2019 Teh. oprema kap. 1000 gr/h
ekvivalentnog hlora
101. JKP «VODOVOD» KRUŠEVAC 2020 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 1000gr./h
102. JKP « VODOVOD I KANALIZACIJA» NOVI SAD
CS KOVILJ
2020 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h
103. VODOVOD OSIJEK –
FV OSIJEK
2020 Teh. oprema kap. 2000 gr/h
ekvivalentnog hlora

 
 

LISTA REFERENCI OksiHLOROGEN® POSTROJENJA

 

R.Br.

LOKACIJA
MESTO UGRADNJE

Godina
ugradnje

Kapacitet
OksiHLOROGEN uređaja

Broj telefona i lice
za kontakt

1. MESNA ZAJEDNICA
BAČKI GRAČAC
2014 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h 064 / 80 37 837
GABRIJELA RANĐELOVIĆ
2. JKP «NAŠ DOM» APATIN
PRIGREVICA
2014 Teh. opremakapaciteta 125gr./h 025/ 772-415
NIKOLA PRICA
3. JKP«VODOKANAL»
BEČEJ
2015 Teh. opremakapaciteta 1000gr./h 021/ 69 12 930
GRBIĆ ZORAN
4. ЈКP« TEMERIN »
TEMERIN
2015 Teh. opremakapaciteta 1000gr./h 021/ 843 – 666
TIBOR PUŠKAŠ
5. JKP «NAŠ DOM»
APATIN – PPV KUPUSINA
2015 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h 063/583 005
NIKOLA PRICA
6. JKP «RUSKOM»
RUSKI KRSTUR
2015 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 500gr./h 025/703-185
FEJDI IGOR
7. JKP „STANDARD“ ADA 2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 1000gr./h 061/11-37-444
BELA BERENC
8. JP «VODOKANAL» BEČEJ
BAČKO GRADIŠTE B3
2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h 063/53 61 57
KUTI GABOR
9. JP «VODOKANAL» BEČEJ
BAČKO GRADIŠTE B4
2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h 063/53 61 57
KUTI GABOR
10. JKP „TEMERIN“ TEMERIN
IV SIRIG
2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h 063/583 005
NIKOLA PRICA
11. JKP „TEMERIN“ TEMERIN
IV BAČKI JARAK
2016 Mobilna kontejnerska stanica 063/583 005
NIKOLA PRICA
12. JKP ‚‚VODOVOD‚‚ ŠID
IV KUZMIN
2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 500gr./h
13. JKP
«KOMUNALPROJEKT« BAČKA PALANKA –

PIVNICE
2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h
14. JKP
«KOMUNALPROJEKT« BAČKA PALANKA –

SILBAŠ
2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h
15. JKP ‚‚VODOVOD‚‚ ŠID
IV VIŠNJIĆEVO
2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h
16. JKP ‚‚VODOVOD‚‚ ŠID
IV MOROVIĆ
2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h
17. JKP ‚‚VODOVOD‚‚ ŠID
IV JAMENA
2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h
18. JKP VODOVOD SR. MITROVICA
BOSUT
2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h
19. JKP VODOVOD SR. MITROVICA
DIVOŠ
2016 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 50gr./h
20. JKP VODOKANAL SOMBOR
CSV JAROŠ
2016 Teh. opremakapaciteta 500gr./h
21. NOVI BEČEJ –
CS NOVI BEČEJ
2017 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 500gr./h
22. NOVI BEČEJ –
CS KUMANE
2017 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h
23. OPŠTINA KULA –
KOLINIJA ŠEĆERANE
2018 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h
24. OPŠTINA ODŽACI –
KARAVUKOVO
2018 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h
25. OPŠTINA ODŽACI –
DERONJE
2018 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h
26. OPŠTINA ODŽACI –
KARAVUKOVO
2019 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 1000gr./h
27. JP«VODOKANAL» BEČEJ –
MILEŠEVO
2020 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 125gr./h
28. OPŠTINA SOMBOR –
BAČKI MONOŠTOR
2020 Teh. opremakapaciteta 1000gr./h
29. JKP» VIK » SUBOTICA
MZ STARI ŽEDNIK
2020 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h
30. JKP» VIK » SUBOTICA
MZ BAJMOK
2020 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 250gr./h
31. ЈКP« TEMERIN »
STARO ĐURĐEVO
2020 Mobilna kontejnerska stanicakapaciteta 2000gr./h

 
 

LISTA REFERENCI Culligan® POSTROJENJA

 

R.Br.

LOKACIJA
MESTO UGRADNJE

Godina
ugradnje

Culligan
oprema

Broj telefona i lice
za kontakt

1. OPŠTINA SOMBOR –
BAČKI BREG
2018 Hi Flo 9 UR 60
2. VODOVOD BEOGRAD –
FV MAKIŠ
2018 Hi Flo 6 UF 100
3. JKP«NAŠ DOM» APATIN –
FV APATIN
2019 Hi Flo 6 UFP 100
4. OPŠTINA ODŽACI –
FV
KARAVUKOVO
2019 HI-FLO 9 UF100e
HI-FLO 9 UR100
R.O. AQUA CLEER IW 40 EVO
5. JKP VODOVOD SR.MITROVICA –
MZ SR. RAČA
2019 Hi Flo 6 UFP 36
6. OPŠTINA SOMBOR –
BAČKI MONOŠTOR
2020 Hi Flo 9 UF 84
7. JKP«NAŠ DOM» APATIN –
FV SONTA
2020 Hi Flo 6 UR 100
Hi Flo 9 UF 84