Hlorogen H125

Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje.
Kapacitet uredjaja je 0,125 kg / h ili 3 kg / dan ekvivalentnog hlora.hlorogen_mali150
Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo so, omekšanu vodu i električnu energiju, zbog toga su eksploatacioni troškovi višestruko niži u odnosu na upotrebu gasnog hlora ili industrijskog natrijum-hipohlorita.
Sistem je automatizovan, zahteva minimalno održavanje i jednostavan je za korišćenje. Eksploatacioni vek  je 20 godina.

Karakteristike sistema

Hlorogen H125 – Karakteristike sistema

Kapacitet elektrolizera E125 m sa proizvodnjom 125 gr/h; 3 kg/dan dovoljan za dezinfekciju vode sa protokom 69 l/s pri održavanju reziduala propisanog zakonom 0,5mg/l .

Maksimalni protok vode koji se može dezinfikovati sa Hlorogenom H125  u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala.

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

Maksimalni protok (l/s)

0

0,3

2,07

207

124,2

12,42

115

0

0,4

2,06

206

123,8

12,38

86

0

0,5

2,07

207

124,2

12,42

69

0,1

0,5

2,05

205

123,1

12,31

57

0,2

0,5

2,06

206

123,5

12,35

49

0,3

0,5

2.06

206

123,8

12,38

43

0,4

0,5

2,05

205

123,1

12,31

38

0,5

0,5

2,04

204

122,4

12,24

34

0,6

0,5

2,05

205

122,8

12,28

31

0,7

0,5

2,02

202

121

12,1

28

0,8

0,5

2,03

203

121,7

12,17

26

0,9

0,5

2,02

202

121

12,1

24

1

0,5

2,07

207

124,2

12,42

23

 

Tehnicki podaci

TEHNIČKI PODACI  ZA  HLOROGEN  H125

Kapacitet ekv.Cl2 (kg/h):

0,125

Protok zasićenog rastvora 30% (l/h):

1,25

Protok omekšane vode (l/h):

11,25

Zbirni protok elektrolita (l/h):

12,5

Potrošnja soli (kg/h):

0,375

Potrošnja el.energije (W):

600

Napon napajanja (~V; 50Hz):

170 – 250

Izlazna koncentracija NaOCl (%):

0,9 – 1

Elektrolizer E125 (kom):

1

Omekšivač vode K180/8 (kom):

1

Rezervoar omekšane vode ROMH50/250(kom):

1

Saturator soli RSH50/250(kom):

1

Rezervoar NaOCl RNHH50/250(kom):

1

Pumpa za so Sigma Classic MTM2(kom):

1

Pumpa za omekšanu vodu Sigma Classic VGM(kom):

1

Energetika sa ispravljačem OEH(kom):

1

Ventilator TD-160/100 N sa ventilacionim sistemom(kom):

1

Automatika sa mikroprocesorom – Hlorogen PLC(kom):

1

 

Model elektrolizera E125

anode

katode

kapacitet ekv. Cl2 (kg/čas)

kapacitet ekv. Cl2 (kg/dan)

kom.

dim.(mm)

matrijal

veza

kom.

dim. (mm)

matrijal

veza

0,125

3

4

100 x 150 x 2

Titanijum

redna

6

100 x 150 x 2

Hastel

redna

Ulazni elektrolit NaCl (gr/l)

Zbirni protok elektrolita (l/h)

Stepen konverzije (kg NaCl/1kg Cl2)

Gustina struje (mA/cm²)

Ulazna temperatura vode (˚C)

dozvoljena tvrdoća vode (mg/l CaCO3)

30

12,5

2,8 – 3

100

5 – 20

17

Radni DC napon (V)

Optimalna DC struja (A)

Tip ispravljača (elektronski)

Primarno AC napajanje ispravljača (V)

Max. primarna AC struja (A)

Optimalna potrošnja struje (kWh)

7

60

2 x SP-320-7,5

90 – 260

10

0,5

Koncentracija izlaznog produkta (%)

Optimalna temperatura elektrolita (˚C)

Potrošnja soli (kg/dan)

Potrošnja soli (kg/mesec)

*Maksimalni protok vode sa održavanjem reziduala od 0,5 mg/l koji se može hlorisati (l/s)

0,9 – 1

30

9

270

69

 

Osnovi rada

Hlorogen H125 – Osnovi rada
Iz cevovoda se transportuje voda u omekšivač (4) gde se uklanjaju joni kalcijuma i magnezijuma i dobija se omekšana voda. Omekšana voda se dozirnom pumpom (6) dovodi do elektrolizera (1) gde se meša sa rastvorom natrijum  hlorita koji se drugom dozirnom pumpom (8) doprema iz rezervoara (3) sa koncentrovanim rastvorom natrijum hlorita. U elektrolizeru koji se napaja jednosmernom strujom iz energetskog dela hlorogena (35) dolazi do elektrohemijske reakcije gde se dovedeni rastvor konvertuje u hipohlorit  i odvodi u rezervoar (2). U toku reakcije sinteze hipohlorita nastaje vodonik koji se ventilacionim sistemom (28) odvodi u atmosferu. Uz pomoć automatike (36) se ostvaruje optimalna proizvodnja hipohlorita.
Dobijeni rastvor hipohlorita se uz pomoć membranskih pumpi (38) ubrizgava u cevovod.  Analizator (39) dobija informaciju o koncentraciji hlora i preko pumpi održava zadanu koncentraciju.
Na ovaj način je obezbeđena kontinualna proizvodnja hipohlorita sa automatskom kontrolom procesa a takođe i automatsko doziranje i merenje rezidualnog hlora.
Kompletan rad postrojenja prati se preko računara (37).

TEHNOLOŠKA ŠEMA HLOROGEN POSTROJENJA

HLOROGEN_tehnoloska_sema

 

Download

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima.
 
 

Back