Hlorogen Kontejnerske Hlorne Stanice KDS

kontejnerska_stanica150

Kontejnerska hlorna stanica je optimalno rešenje u slučaju kada ne postoji adekvatan prostor za smeštaj opreme za dezinfekciju pijaće vode, kao i u slučaju kada je potrebno postaviti opremu za hlorisanje na privremenu lokaciju.

Kontejnerska hlorna stanica se sastoji od skladišnog kontejnera u kome je instalisana kompletna tehnološka oprema, i kao takav se isporučuje kupcu.

U kontejneru je pored toga instalisana sva potrebna oprema za daljinski nadzor i upravljanje, tako da on može nesmetano da radi i bez ljudske posade. Brzo, pouzdano, efikasno i jeftino rešenje.

KDS3_-_250gr200