Hlorogen H1000

hlorogen_mali150Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje.
Kapacitet uredjaja je 1 kg / h ili 24 kg / dan ekvivalentnog hlora.
Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo so, omekšanu vodu i električnu energiju, zbog toga su eksploatacioni troškovi višestruko niži u odnosu na upotrebu gasnog hlora ili industrijskog natrijum-hipohlorita.
Sistem je automatizovan, zahteva minimalno održavanje i jednostavan je za korišćenje. Eksploatacioni vek  je 20 godina.

Karakteristike sistema

Hlorogen H1000 – Karakteristike sistema

Kapacitet elektrolizera E1000 sa proizvodnjom 1000 gr/h; 24 kg/dan dovoljan za dezinfekciju vode sa protokom 556 l/s pri održavanju reziduala propisanog zakonom 0,5mg/l .

Maksimalni protok vode koji se može dezinfikovati sa Hlorogenom H1000  u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala.

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

Maksimalni protok (l/s)

0

0,3

16,67

1667

1000

100

926

0

0,4

16,67

1667

1000

100

695

0

0,5

16,67

1667

1000

100

556

0,1

0,5

16,67

1667

1000

100

463

0,2

0,5

16,67

1667

1000

100

397

0,3

0,5

16,66

1666

999

99,9

347

0,4

0,5

16,63

1663

998

99,8

308

0,5

0,5

16,62

1662

997

99,7

277

0,6

0,5

16,63

1663

998

99,8

252

0,7

0,5

16,63

1663

998

99,8

231

0,8

0,5

16,61

1661

997

99,7

213

0,9

0,5

16,63

1663

998

99,8

198

1

0,5

16,65

1665

999

99,9

185

1,2

0,5

16,63

1663

998

99,8

163

1,4

0,5

16,64

1664

999

99,9

146

1,6

0,5

16,63

1663

998

99,8

132

1,8

0,5

16,56

1656

994

99,5

120

2

0,5

16,65

1665

999

99,9

111

2,2

0,5

16,52

1652

991

99,1

102

2,4

0,5

16,53

1653

992

99,2

95

2,6

0,5

16,55

1655

993

99,3

89

2,8

0,5

16,63

1663

998

99,8

84

3

0,5

16,59

1659

995

99,5

79

3,5

0,5

16,56

1656

994

99,4

69

4

0,5

16,47

1647

988

98,8

61

4,5

0,5

16,5

1650

990

99

55

5

0,5

16,5

1650

990

99

50

 

Tehnicki podaci

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima. Registrujte se ovde. Ukoliko već imate nalog, možete se ulogovati ovde.
 

Osnovi rada

Hlorogen H1000 – Osnovi rada
Iz cevovoda se transportuje voda u omekšivač (4) gde se uklanjaju joni kalcijuma i magnezijuma i dobija se omekšana voda. Omekšana voda se dozirnom pumpom (6) dovodi do elektrolizera (1) gde se meša sa rastvorom natrijum  hlorita koji se drugom dozirnom pumpom (8) doprema iz rezervoara (3) sa koncentrovanim rastvorom natrijum hlorita. U elektrolizeru koji se napaja jednosmernom strujom iz energetskog dela hlorogena (35) dolazi do elektrohemijske reakcije gde se dovedeni rastvor konvertuje u hipohlorit  i odvodi u rezervoar (2). U toku reakcije sinteze hipohlorita nastaje vodonik koji se ventilacionim sistemom (28) odvodi u atmosferu. Uz pomoć automatike (36) se ostvaruje optimalna proizvodnja hipohlorita.
Dobijeni rastvor hipohlorita se uz pomoć membranskih pumpi (38) ubrizgava u cevovod.  Analizator (39) dobija informaciju o koncentraciji hlora i preko pumpi održava zadanu koncentraciju.
Na ovaj način je obezbeđena kontinualna proizvodnja hipohlorita sa automatskom kontrolom procesa a takođe i automatsko doziranje i merenje rezidualnog hlora.
Kompletan rad postrojenja prati se preko računara (37).

TEHNOLOŠKA ŠEMA HLOROGEN POSTROJENJA

HLOROGEN_tehnoloska_sema

 

Download

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima. Registrujte se ovde. Ukoliko već imate nalog, možete se ulogovati ovde.
 
 

Back