Hlorogen pumpe za zasiceni rastvor soli i omeksanu vodu


dozirne_pumpe_za_HLOROGEN
Dozirne pumpe za omekšalu vodu P2 i rastvor soli  P1, ubacuju u elektrolizer omekšanu vodu, odnosno zasićeni rastvor soli, koji se u njemu mešaju, stvarajući rastvor od 3% NaCl, koji se koristi u procesu elektrolize. Pumpa P1 u elektrolizer ubacuje 1,25 l/čas zasićenog rastvora soli 30%, dok pumpa P2 ubacuje 11,25 l/čas omekšane vode, što zbirno daje protok kroz elektrolizer od 12,5 l elektrolita na čas. Dozirne pumpe P1 i P2 se nalaze na tabli hidraulike.

Senzor protoka poseduje svaka pumpa u sistemu, tako da postoji informacija o protoku u realnom vremenu. Ako se ne poklapa realan (očitani protok na senzoru) sa referentnim protokom (očekivanim) na pumpi automatski se zaustavlja rad uređaja.