Automatski Dozirni Sistem ADSR22+

dozirni1

ADSR22+  je automatski dozirni sistem po rezidualu sa dve radne i dve rezervne pumpe kapaciteta 60 l/h na 5 bara, automatski prema trenutnom protoku, određuje i dozira natrijum hipohlorit (NaOCl) u vodovodni sistem.

Maksimalna kolicina vode koja se sa njim moze hlorisati u zavisnosti od hlorne potrebe je 166 l/s, pri odrzavanju zakonom propisane granice od 0.5mg/l.

Karakteristike sistema

Automatski Dozirni Sistem ADSR22+ – Karakteristike sistema

Hlorisanje prema rezidualu se primenjuje kada promene protoka sirove vode nisu velike tokom vremena i kada su te promene linearne, pri čemu se menja kvalitet (nije obavezno) tj. biohemijski sastav vode. Najčešće se koristi prilikom «Korektivnog hlorisanja» kada sirova voda dolazi iz vodovoda već pripremljena i delimično primarno izhlorisana. Korektivno hlorisanje ima zadatak da koriguje rezidual vode zbog promenljivog biohemijskog sastava vode i delimično zbog promene protoka i da ga održava na zadatom nivou.

Prilikom korektivnog hlorisanja podrazumeva se da je, preko sistema za osnovno hlorisanje, voda već tretirana hlorom, i da je potrebno, u zavisnosti od biohemijskog sastava vode, dodati određenu količinu hlora da bi vrednost «reziduala» bila na zakonom propisanom nivou.
U manjim vodovodnim sistemima hlorisanje prema rezidualu se koristi kao osnovni i jedini postupak hlorisanja.

ADSR22+ zadovoljava  sve  zahteve  za  kvalitetno, pouzdano  hlorisanje  pijaće  vode  u  svim  vrstama  vodovoda sa  memorisanjem  svih  podataka  i  vrednosti  hlorisanja.

Mogućnost hlorisanja vode u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala za maksimalni kapacitet ADSR22+

 

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

max. kapacitet

Maksimalni protok vode (l/s)

0

0,3

10

1000

600

60

556

0

0,4

10

1000

600

60

417

0

0,5

9,99

999

599

59,9

333

0,1

0,5

10

1000

600

60

278

0,2

0,5

10

1000

600

60

238

0,3

0,5

9,98

998

599

59,9

208

0,4

0,5

9,99

999

599

59,9

185

0,5

0,5

9,96

996

598

59,8

166

0,6

0,5

9,97

997

598

59,8

151

0,7

0,5

10

1000

600

60

139

0,8

0,5

9,98

998

599

59,9

128

0,9

0,5

10

1000

600

60

119

1

0,5

9,99

999

599

59,9

111

 

Tehnicki podaci

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima. Registrujte se ovde. Ukoliko već imate nalog, možete se ulogovati ovde.
 

Osnovi rada

Automatski Dozirni Sistem ADSR22+ – Osnovi rada
adsr22_prikaz_rada

ADSR22+ (Automatski Dozirni Sistem prema Rezidualu sa 2 radne i 2 rezervne dozirne pumpe) automatski, prema trenutnom rezidualu, određuje i dozira natrijum hipohlorit (NaOCl) u vodovodni sistem. Natrijum hipohlorit se cevima transportuje od rezervoara do usisnog voda ADSR-a. Od ADSR-a natrijum hipohlorit se potisnim vodom sprovodi do difuzora, pomoću koga se ubrizgava u cevovod sa sirovom vodom.

Sistem se uključuje pomoću prekidača na energetskom ormanu. Elektronika se inicijalizuje, i na displeju svake pumpe ispiše se «r4». Pumpe nakon toga ulaze u proces drenaže.

U procesu drenaže vrši se odzračivanje (potpuno ispunjavanje hidrauličnih deonica sa tečnošću) sistema. Proces drenaže počinje otvaranjem elektromagnetnog ventila za drenažu, koji otvara drenažni odvod (u kanalizaciju), i startovanjem radnih pumpi sa frekvencijom od 100%. Na displeju radnih pumpi je ispisano «d1». Proces drenaže traje do 3 minuta. Tokom procesa drenaže meri se protok radnih pumpi pomoću senzora protoka iznad pumpe.

Kada se završi drenaža zatvara se elektromagnetni ventil za drenažu i počinje proces automatskog doziranja, u kome PLC u pumpi preuzima informacije o rezidualu od analizatora rezidualnog hlora, koji se nalazi na magistralnom cevovodu, i prema utvrđenom algoritmu određuje frekvenciju rada pumpe. Na displeju pumpe ispisuje se trenutna frekvencija rada pumpe. Svaka pumpa takođe meri svoj protok preko svog protokomera, koji se nalazi na potisnom vodu iznad pumpe, a pre nepovratnog ventila.

U slučaju da se vrednosti protoka jedne pumpe razlikuje od referentnog, radne pumpe prelaze u proces drenaže. Ako protok na toj pumpi ne odgovara referentnom i posle procesa drenaže, obe radne  pumpe se zaustavljaju i pokreću se rezervne pumpe sa ispisom odgovarajuće poruke i zvučnom signalizacijom na računaru.

funkcionalna_shema_adsR22

 

Download

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima. Registrujte se ovde. Ukoliko već imate nalog, možete se ulogovati ovde.
 
 

Back