Dozirna pumpa za agresivne medije

sima_logic_pumpa

Dozirne pumpe služe za doziranje/injektiranje rastvora dezinfektanta u vodu na pravilno izabranom mestu. Mesto doziranja bira se tako da se obezbedi što bolje mešanje, tj. homogenizacija dezinfektanta i vode.
Dezinfekciono sredstvo se ubrizgava u sredinu cevovoda pomoću perforirane cevi / difuzora, zbog što bržeg i potpunijeg umešavanja dezinfektanata.
Pumpa je prikazana šematski i u vidu fotografije,a karakteristike koje pumpa ima su:

Tip:            Membranska elektromagnetna
Materijal: Teflonska mala membrana, PEHD ventili,  glava od polietilena, kućište od aluminijuma
Kapacitet:        Od 0-15 l/h (pri 5 bara)
Snaga:            40 W (0,04 kw)
Struja:            220 V, 50 Hz

U cilju obezbeđenja kontinualnog i sigurnog hlorisanja sistem sadrži dve ili više pumpi, radne i rezervne, tako da se u slučaju kvara radne pumpe sistem automatski prelazi na rezervne pumpe i nesmetano nastavlja sa postupkom hlorisanja vode.

Tehnički podaci za dozirnu pumpu Sigma LOGIC MTM

Dozirna pumpa:

elektromagnetna, membranska agresivne medije

Tip pumpe:

Sigma LOGIC MTM 

Dimenzije (Š x D x V) mm:

250 x 190 x 350

materijal :

Glava PEHD, Ventili PEHD 

membrana materijal :

PTFE 

tezina (kg):

9

Kućište:

aluminijum

Upravljanje procesom:

PLC

Priključci ventila („):

1/2

Protok (l/h):

15

Snaga (W):

40

Napajanje (AC):

220 V, 50 Hz

Radni pritisak (bar):

5

sima_logic_pumpa2

Back