Hlorogen energetika sa ispravljacem

Hlorogen_energetika_sa_ispravljacemIspravljački deo napaja elektrolizer jednosmernom strujom (60 A) niskog napona (7 V).

Osnovne karakteristike energetskog napajanja:

  • Uređaj se napaja iz mreže naponom 220 V, 50 Hz.
  • Struja elektrlizera može se održavati konstantnom (60 A) pri varijaciji napona mreže od 90 do 260 V.
  • Da bi se dobila željena izlazna struja od 60A koriste se dva naponska pretvarača u paralelnoj vezi.

Energetika obezbeđuje napajanje svih komponenti uređaja (elektrolizer, pumpe, ventili, ventilacija, automatika, signalizacija itd.). Svi elementi energetike smešteni su u orman a dovod energije i razvod napajanja pojedinih elemenata izvedeni su kablovima sa plastičnom izolacijom otpornom na vlagu i agresivne hemikalije. Uređaj je potpuno automatizovan, tj. obezbeđena je potpuna automatizacija procesa.

Predviđene su sve potrebne tehnološke i električne zaštite opreme u procesu.