Hlorogen rezervoar natrijum hipohlorita

Hlorogen_REZERVOAR_NATRIJUM_HIPOHLORITARastvor hipohlorita generisan u elektrolizeru direktno se preliva u prihvatni (radni) rezervoar, iz koga se, preko sistema za automatsko doziranje, injektuje u vodu koja se dezinfikuje. Rezervoar je snabdeven nivostatima koji su povezani sa kontrolnom tablom gde se pomoću hlorogen procesora upravlja procesom. Ta dva nivostata su senzori maximalnog i minimalnog nivoa. Kada se dostigne gornji/ maximalni nivo u rezervoaru, elektroliza se prekida (punjenje rezervoara), a kada nivo hipohlorita padne na minimum elektroliza se automatski uključuje i počinje proizvodnja hipohlorita. Autonomija rada uređaja pri maksimalnoj potrošnji hlora sa radnim rezervoarom natrijum hipohlorita zapremine 400 litara je 3,5 dana. Postoji mogućnost dodavanja još jednog ili više dodatnih rezervoara za Natrijum hipohlorit, kako bi se produžila autonomija rada potrošača.

Sl.1 HLOROGEN REZERVOAR HIPOHLORITA – KOMPONENTE: 1. senzor max. hipohlorita, 2. senzor min. hipohlorita , 3. ventilacioni sistem

Sl.2 NIVO SENZOR – KOMPONENTE: 1. kontakt na plovku, 2. plovak, 3. oring, 4. kabal 2×0.50mm, 5. kontakt na telu nivometra, 6. osovina na kojoj radi plovak, 7. telo nivometra