Hlorogen H500

hlorogen_mali150Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje.
Kapacitet uredjaja je 0,5 kg / h ili 12 kg / dan ekvivalentnog hlora.
Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo so, omekšanu vodu i električnu energiju, zbog toga su eksploatacioni troškovi višestruko niži u odnosu na upotrebu gasnog hlora ili industrijskog natrijum-hipohlorita.
Sistem je automatizovan, zahteva minimalno održavanje i jednostavan je za korišćenje. Eksploatacioni vek  je 20 godina.

Karakteristike sistema

Hlorogen H500 – Karakteristike sistema

Kapacitet elektrolizera E500 sa proizvodnjom 500 gr/h; 12 kg/dan dovoljan za dezinfekciju vode sa protokom 278 l/s pri održavanju reziduala propisanog zakonom 0,5mg/l .

Maksimalni protok vode koji se može dezinfikovati sa Hlorogenom H500  u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala.

 

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

Maksimalni protok (l/s)

0

0,3

8,33

833

500

50

463

0

0,4

8,33

833

500

50

347

0

0,5

8,34

834

500

50

278

0,1

0,5

8,32

832

499

49,9

231

0,2

0,5

8,32

832

499

49,9

198

0,3

0,5

8,3

830

498

49,8

173

0,4

0,5

8,32

832

499

49,9

154

0,5

0,5

8,34

834

500

50

139

0,6

0,5

8,32

832

499

49,9

126

0,7

0,5

8,28

828

497

49,7

115

0,8

0,5

8,27

827

496

49,6

106

0,9

0,5

8,32

832

499

49,9

99

1

0,5

8,28

828

497

49,7

92

1,2

0,5

8,26

826

496

49,6

81

1,4

0,5

8,32

832

499

49,9

73

1,6

0,5

8,32

832

499

49,9

66

1,8

0,5

8,28

828

497

49,7

60

2

0,5

8,25

825

495

49,5

55

2,5

0,5

8,28

828

497

49,7

46

3

0,5

8,19

819

491

49,1

39

 

Tehnicki podaci

TEHNIČKI PODACI  ZA  HLOROGEN  H500

Kapacitet ekv.Cl2 (kg/h):

0,5

Protok zasićenog rastvora 30% (l/h):

5

Protok omekšane vode (l/h):

45

Zbirni protok elektrolita (l/h):

50

Potrošnja soli (kg/h):

1,5

Potrošnja el.energije (W):

3500

Napon napajanja (~V; 50Hz):

170 – 250

Izlazna koncentracija NaOCl (%):

0,9 – 1

Elektrolizer E500 (kom):

1

Omekšivač vode K180/30 (kom):

1

Rezervoar omekšane vode ROMH500/1000(kom):

1

Saturator soli RSH500/1000(kom):

1

Rezervoar NaOCl RNHH500/1000(kom):

1

Pumpa za so Sigma Classic MTM(kom):

1

Pumpa za omekšanu vodu Sigma Classic VGM(kom):

1

Energetika sa ispravljačem OEH(kom):

1

Ventilator TD-500/160 sa ventilacionim sistemom(kom):

1

Automatika sa mikroprocesorom – Hlorogen PLC(kom):

1

 

Model elektrolizera E500

anode

katode

kapacitet ekv. Cl2 (kg/čas)

kapacitet ekv. Cl2 (kg/dan)

kom.

dim.(mm)

matrijal

veza

kom.

dim. (mm)

matrijal

veza

0,5

12

8

200 x 250 x 2

Titanijum

redna

12

200 x 250 x 2

Hastel

redna

Ulazni elektrolit NaCl (gr/l)

Zbirni protok elektrolita (l/h)

Stepen konverzije (kg NaCl/1kg Cl2)

Gustina struje (mA/cm²)

Ulazna temperatura vode (˚C)

dozvoljena tvrdoća vode (mg/l CaCO3)

30

50

2,8 – 3

100

5 – 20

17

Radni DC napon (V)

Optimalna DC struja (A)

Tip ispravljača (elektronski)

Primarno AC napajanje ispravljača (V)

Max. primarna AC struja (A)

Optimalna potrošnja struje (kWh)

14

180

PSP-1500-13,5

170 – 240

20

2,5

Koncentracija izlaznog produkta (%)

Optimalna temperatura elektrolita (˚C)

Potrošnja soli (kg/dan)

Potrošnja soli (kg/mesec)

*Maksimalni protok vode sa održavanjem reziduala od 0,5 mg/l koji se može hlorisati (l/s)

0,9 – 1

30

36

864

278

 

Osnovi rada

Hlorogen H500 – Osnovi rada
Iz cevovoda se transportuje voda u omekšivač (4) gde se uklanjaju joni kalcijuma i magnezijuma i dobija se omekšana voda. Omekšana voda se dozirnom pumpom (6) dovodi do elektrolizera (1) gde se meša sa rastvorom natrijum  hlorita koji se drugom dozirnom pumpom (8) doprema iz rezervoara (3) sa koncentrovanim rastvorom natrijum hlorita. U elektrolizeru koji se napaja jednosmernom strujom iz energetskog dela hlorogena (35) dolazi do elektrohemijske reakcije gde se dovedeni rastvor konvertuje u hipohlorit  i odvodi u rezervoar (2). U toku reakcije sinteze hipohlorita nastaje vodonik koji se ventilacionim sistemom (28) odvodi u atmosferu. Uz pomoć automatike (36) se ostvaruje optimalna proizvodnja hipohlorita.
Dobijeni rastvor hipohlorita se uz pomoć membranskih pumpi (38) ubrizgava u cevovod.  Analizator (39) dobija informaciju o koncentraciji hlora i preko pumpi održava zadanu koncentraciju.
Na ovaj način je obezbeđena kontinualna proizvodnja hipohlorita sa automatskom kontrolom procesa a takođe i automatsko doziranje i merenje rezidualnog hlora.
Kompletan rad postrojenja prati se preko računara (37).

TEHNOLOŠKA ŠEMA HLOROGEN POSTROJENJA

HLOROGEN_tehnoloska_sema

 

Download

Ovaj sadržaj je dostupan samo našim korisnicima.
 
 

Back