Hlorogen Kalkulator

Hlorogen kalkulator je program za određivanje potrebnog kapaciteta HLOROGEN uređaja i automatskog dozirnog sistema prema protoku vode, potrebne količine hlora za inicijalnu dezinfekciju vode – hlorna potreba, kao i željenu količinu rezidualnog hlora u vodi. Program ispisuje izračunate vrednosti utroška aktivnog hlora na minut i na čas, kao i utrošak natrijum hipohlorita izabrane koncentracije. U delu […]

Nagrade i priznanja

Diploma za uspesan nastup na 9 sajmu vodoprivrede »Voda« 35. nedjunarodni jesenji sajam Novi Sad, 08.09.1998. Pohvala »Dobar dizajn« za realizaciju dizajna prikazanog u okviru sajamske priredbe Novosadski sajam 10.09.1998. Diploma za nove ideje i tehnicka resenja »Voda ne poznaje granice« Subotica, 22-24.10.1998. Diploma sa velikom zlatnom medaljom kao znak priznanja za »Hlorogen« uredjaj za […]

ADSR Komandno-monitorska Pc konfiguracija

Automatski dozirni sistem komunikacijom sa PC-jem ostvaruje zatvoreni sistem nadzora i upravljanja procesa. Program za monitoring (kontrolu) rada služi za praćenje rada  sistema. Ovaj program se izvršava na računaru koji je RS 232 (Serijski  Com) kablom povezan sa sistemom. Program beleži na Hard disk računara sve parametre sistema i njihovu promenu u toku realnog vremena. […]

ADSP Komandno-monitorska Pc konfiguracija

Automatski dozirni sistem komunikacijom sa PC-jem ostvaruje zatvoreni sistem nadzora i upravljanja procesa. Program za monitoring (kontrolu) rada služi za praćenje rada  sistema. Ovaj program se izvršava na računaru koji je RS 232 (Serijski  Com) kablom povezan sa sistemom. Program beleži na Hard disk računara sve parametre sistema i njihovu promenu u toku realnog vremena. […]

Analizator Rezidualnog Hlora

Savremeni analizator je elektronski uređaj namenjen za kontinualno precizno merenje slobodnog rezidualnog hlora u vodi. Uzorak vode sa sadržajem hlora koji bi trebalo odrediti dovodi se u mernu ćeliju koja ampermetrijski proizvodi električni signal proprcionalan sadržaju hlora u uzorku, a zatim se signal u transmiteru pretvara u strujni signal od 4 do 20 mA i […]

Energetski orman OEADS

Osnovne komponente ormana energetike OEADS: AT osigurači Grebenasti prekidač VS kleme Ispravljač 24V= TEHNIČKI PODACI  ZA ORMAN OEADS Tip ormana: MI 0221 materijal: poliester zaštita: IP66 Dimenzije (Š x V x D mm): 300 x 300 x 170

Difuzor

Mesto doziranja bira se tako da se obezbedi što bolje mešanje, tj. homogenizacija dezinfektanta i vode a da bi se taj uslov ispunio potrebno je u matičnu cev (cevovod) postaviti difuzor. Pozicija difuzora obezbeđuje da se dezinfekciono sredstvo ubrizga u sredinu cevovoda i tako postigne brže i potpunije umešavanje dezinfektanta. Tehnički podaci (raspršivača) difuzora 1 […]

Nepovratni ventil za agresivne medije

Svaka dozirna pumpa u sistemu ima svoj nepovratni ventil pa se na taj način rasterećuju potisno – usisni ventili na pumpama. Konstruktivnim rešenjem u sprezi sa elektromagnetnim ventilom i senzorima protoka automatski se vrši odzračivanje kada ima potrebe za tim. Kroz tu spregu dobijamo mogućnost automatskog prelaska sa radne na rezervnu pumpu i to u […]

Elektromagnetni ventil za agresivne medije

Elektromagnetnim ventilom se vrši automatsko odzračivanje sistema tj. preusmeravanje protoka pumpi u drenažni odvod. TEHNIČKI PODACI ZA ELEKTROMAGNETNI VENTIL BÜRKERT 0124 Tip: 124 Namena: agresivni mediji Priključci: 1/4″ Napon napajanja: 24 V DC Snaga: 8 W Materijal tela: PVC Materijal membrane: EPDM Upravljanje: PLC