Hlorogen Kalkulator

Hlorogen kalkulator je program za određivanje potrebnog kapaciteta HLOROGEN uređaja i automatskog dozirnog sistema prema protoku vode, potrebne količine hlora za inicijalnu dezinfekciju vode – hlorna potreba, kao i željenu količinu rezidualnog hlora u vodi. Program ispisuje izračunate vrednosti utroška aktivnog hlora na minut i na čas, kao i utrošak natrijum hipohlorita izabrane koncentracije. U delu […]

Hlorogen H4000

Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje. Kapacitet uredjaja je 4 kg / h ili 96 kg / dan ekvivalentnog hlora. Postrojenje H4000 se sastoji iz četiri modularno povezana Hlorogena H1000. Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara […]

Hlorogen H2000

Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje. Kapacitet uredjaja je 2 kg / h ili 48 kg / dan ekvivalentnog hlora. Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo […]

HLOROGEN

Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita (NaOCl) na mestu njegove potrošnje, a na potpuno bezbedan način. Sistem je dizajniran tako da omogućava potpuno bezbedno hlorisanje vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijumhipohlorita je jednostavna jer zahteva samo so, omekšanu vodu i električnu energiju, pa su […]

Hlorogen H1000

Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje. Kapacitet uredjaja je 1 kg / h ili 24 kg / dan ekvivalentnog hlora. Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo […]

Hlorogen H500

Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje. Kapacitet uredjaja je 0,5 kg / h ili 12 kg / dan ekvivalentnog hlora. Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo […]

Hlorogen H250

Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje. Kapacitet uredjaja je 0,250 kg / h ili 6 kg / dan ekvivalentnog hlora. Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo […]

Hlorogen H125

Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje. Kapacitet uredjaja je 0,125 kg / h ili 3 kg / dan ekvivalentnog hlora. Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo […]

Hlorogen H50

Hlorogen je postrojenje za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mestu njegove potrošnje. Kapacitet uredjaja je 0,05 kg / h ili 1,2 kg / dan ekvivalentnog hlora. Sistem je dizajniran tako da omogućuje  potpuno bezbedno hlorisane vode, jer se tokom rada ne stvara gasni hlor. Proizvodnja rastvora natrijum-hipohlorita je jednostavna jer zahteva samo […]