Ubodni elisni merač protoka

protokomerSenzor je ugradjen u zajedničko kućište sa transmiterom. Merenje se vrši posredno, preko brzine tečnosti, koju elektronika u transmiteru, pomoću odgovarajućih parametara vezanih za prečnik cevi, pretvara u protok. Očitani protok senzor preko transmitera u vidu strujnog signala od 4-20mA šalje na PLC pumpi. U zavisnosti od promene protoka pumpa povećava ili smanjuje doziranje hlora.

PODEŠAVANjE PARAMETARA – Rad 8025 je rangiran u tri nivoa i isti je za sve verzije uređaja

Osnovni meni – Ovde je prikazan protok, izlazna struja, ukupni protok i dnevni protok. Dnevni protok se može resetovati u ovom meniju.

Kalibracioni meni – Sva neophodna podešavanja, kao što je odabir jezika, odabir merne jedinice, K  faktora, podešavanje 4…20 mA mernog opsega, podešavanje pulsnog izlaza i  relejnih izlaza, se nalaze u ovom meniju. Ovde se ukupni protok resetuje zajedno sa dnevnim protokom.

Test meni – Protok se može simulirati u ovom meniju, čime je omogućeno proces rada «na suvo». Ovaj meni prikazuje frekvenciju senzora i omogućava osnovna podešavanja (ofset, raspon) uređaja.

TEHNIČKI PODACI ZA MERAČ PROTOKA BÜRKERT 8025

Podržan prečnik cevi:

DN15 – DN100 sa kratkim senzorom

DN100 – DN400 sa dugačkim senzorom

Temperatura ambijenta:

0 – 60 ˚C

Vlažnost vazduha:

max. 80%

Stepen zaštite:

IP65

Merni opseg (brzina tečnosti kroz cev):

0,3 – 10 m/s

Greška merenja:

± 0,5% sa «Teach-In» kalibraciom

2,5% sa K-faktorom

Linearnost:

± 0,5% od pune skale

Klasa pritiska:

PN10

Maksimalna temperatura medija:

80 ˚C

Maksimalni viskozitet medija:

300 cSt

Napon napajanja:

12 – 30 V DC

Potrošnja struje:

max. 20 mA

Strujni izlaz:

4 ÷ 20 mA, 600 Ω

Materijal senzora:

PVDF

Osovina turbine i ležajevi:

keramika

Materijal kućišta transmitera:

PC

Dimenzije (Š x D x V) mm:

88 x88 x 185,5 sa kratkim senzorom

88 x 88 x 224 sa dugačkim senzorom